Pormestarin blogi

Pormestarin blogissa pääset seuraamaan aitiopaikalta Tuusulan kunnan päätöksentekoa. Blogiin kirjoittavat pormestari Arto Lindbergin lisäksi kunnanhallituksen varapuheenjohtajat Jussi Salonen ja Mika Mäki-Kuhna.

RSS
0
27. elokuuta 2018 9.00

Matka uuteen jatkuvan muutoksen askeleilla

Tuusulan kunta siirtyi pormestarimalliin 1.6.2017. Tuusulan kunnan tavoitteet vuodelle 2018 ja strategia vuosille 2019-2021 perustuvat poliittisten ryhmien laatimaan ja hyväksymään pormestarisopimukseen. Näin reilu vuosi uuden mallin käyttöön oton jälkeen on ollut hyvä pysähtyä pohtimaan, mihin olemme päässeet ja mihin meidän pitäisi mennä.

Ensimmäinen vuosi on mennyt uuden malliin käyttöön ottoon. Muutoksen askelia otetaan yhä jatkuvasti. Otamme vakavasti meihin ja pormestarimalliin kohdistuvat toiveet ja kehitämme työtämme myös avoimuuden ja läpinäkyvyyden kannalta. Ymmärrämme tämän vaativan jatkuvaa oman toimintamme arviointia ja kehittämistä.

Poliittinen johtaminen on Tuusulan pormestariohjelmassa kuvattu kolmitasoisena. Taso 1 on poliittinen johtoryhmä, johon kuuluvat pormestari Arto Lindberg, kunnanhallituksen varapuheenjohtajat Jussi Salonen ja Mika Mäki-Kuhna, valtuuston puheenjohtaja Ruut Sjöblom sekä kansliapäällikkö Harri Lipasti. Edellisellä kunnanjohtajajohtoisella valtuustokaudella 2013 - 05/2017 tätä vastasi kunnanhallituksen perjantaiaamuinen puheenjohtajapalaveri.

Kokoonnumme näihin poliittisen johtoryhmän kokouksiin keskiviikkoisin. Taso 1 on siis perustettu ja on toiminut valtuustokautemme alusta asti pormestarisopimuksen mukaisesti. Kokouksessa on esillä kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen tulevat asiat, ajankohtaiset teemat ja oman toimintamme arkipäiväiset asiat. Joissain kokouksissa ajankohtaista teemaa esittelemässä on mukana asianomainen viranhaltija.

Taso 2 on valtuustoasioiden valmistelutoimikunta, joka käsittelee keskeisimmät Tuusulan kunnan toimintaan ja kehittämiseen liittyvät asiat. Toimielimen jäseninä ovat kaikkien valtuustoryhmien puheenjohtajat, lautakuntien puheenjohtajat sekä kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajisto. Haluamme, että kaikki valtuustoryhmät, niin suuret kuin pienetkin, ovat tietoisia keskeisistä Tuusulan kunnan asioista aikaisessa vaiheessa. Näissä kokouksissa saamme valtuustoryhmiltä suuntaviivoja ja näkemyksiä siitä, mitä seikkoja valmistelussa tulisi ottaa huomioon. Tarkoitus ei ole, että kaikki asiat tulisivat tämän toimielimen työlistalle, vaan että toimielin antaisi suuntaviivat merkittävimpiin asioihin. Sitä, mitä työlistalle on syytä ottaa, pohditaan poliittisessa johtoryhmässä. Kolmas taso on kunnanvaltuusto.

Koemme mallin lisänneen vuorovaikutusta ja avoimuutta. Luottamushenkilöt ovat toivoaksemme saaneet riittävän ajoissa niin tietoa kuin tilaisuuden omien näkemystensä esittämiseen keskeisistä Tuusulan kunnan asioista. Otamme varteen myös toisenlaiset näkemykset mallia ja omaa toimintaamme kehittäen.

Tuusulan luottamushenkilöitä, kuntalaisia ja sidosryhmiä vahvasti osallistaen tehdyssä strategiassa päämääriksi on asetettu sujuvuus, hyvinvointi ja vireys. Toteuttamalla kuluvan valtuustokauden tavoitteet pääsemme strategian visiossa kuvailtuun vireään, kasvavaan ja hyvinvoivaan Tuusulaan, joka houkuttelee puoleensa asukkaita, yrityksiä ja matkailijoita. Strategiatyö toimi lähtölaukauksena uuden kunnan rakentamiselle. Uuden kunnan rakentaminen tulee tarkoittamaan rakennemuutosta, organisaation ja johtamisen kehittämistä, osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämistä, palvelurakenteen tarkastelua sekä uusia toimintatapoja.

Tässä kaikessa olemme jo hyvässä alkuvauhdissa. Kunnan käynnissä olevassa brändityössä emme ole tekemässä vain visuaaliseen ilmeeseen rajoittuvaa kasvojenkohotusta ja mainoskampanjaa, vaan tavoittelemme koko organisaation läpäisemää hyvää toimintaa ja uusia toimintatapoja, jotka edesauttavat kunnan elinvoiman parantamista.

Pormestarin ensimmäisen talousarvioesityksen tavoitteet ja toimenpiteet pohjautuivat pormestariohjelman päämäärien ja uuden Tuusulan rakentamisen ympärille. Tulevina vuosina talousarvioehdotuksen tavoitteiden laadintaa ohjaa pormestariohjelman perusteella valmisteltu strategia. Talousarviossa näkyy pyrkimys kunnan elinvoiman vahvistamiseen, mikä edellyttää suuria investointeja. Kunnan elinvoimaa tukevat investoinnit kasvattavat lainamäärää, mikä tuo paineen pitää tarkkaa huolta kunnan taloudesta. Jo viime valtuustokaudella aloitettu uudistamistyö sekä taloussuhdanne ovat vaikuttaneet siihen, että teemme positiivisia tilinpäätöksiä. Tulevan vuoden 2019 talousarvion valmistelussa tavoitteena on edelleen parantaa Tuusulan kunnan taloudellista tilaa ylijäämäisellä talousarviolla. 

Velkaantumistahdin hillitsemistä vaikeuttavat koulukiinteistöjemme sisäilmaongelmat. Pormestariohjelman mukaisesti haluamme toteuttaa nollatoleranssia sisäilma-asioissa. Pormestariohjelman 7.5.2017 solmimisen jälkeen on noussut esiin tarpeita väistämättä kulujamme kasvattaville väistötila- ja uudisrakentamishankkeille. Tuusulalaisten päiväkotilasten, koululaisten ja työntekijöiden terveys on asetettava etusijalle. Tällä on hintansa, joka mielestämme on sen arvoinen.

Meillä on paljon tehtävää kunnan elinvoiman, talouden tasapainon ja kuntalaistemme terveyden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi, mutta pääsemme tavoitteisiin yhteistyössä ja toisiamme kunnioittaen. Välillä askelet näyttävät hitailta, välillä pystymme ottamaan suurempia harppauksia eteenpäin. Suunta on oikea.

 

Arto Lindberg, pormestari

Jussi Salonen, kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Mika Mäki-Kuhna, kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtajaa

 

 


0
22. joulukuuta 2017 15.05

Arkihuolesi kaikki heitä

Vuosi 2017 alkaa olla lopuillaan ja on aika siirtyä joulunviettoon. Satavuotiaan isänmaan juhlat muuttuvat perheiden ja ihmisten yhdessäolon juhlaksi. Joulunaikaan on tilaisuus rauhoittua ja nauttia, vaikkapa hyvästä ruoasta.

Toivotan kaikille Oikein Rauhallista Joulua Sakari Topeliuksen sanoin:

 

En etsi valtaa loistoa, en kaipaa kultaakaan,

mä pyydän taivaan valoa ja rauhaa päälle maan.

Se Joulu suo, mi onnen tuo ja mielet nostaa Luojan luo.

Ei valtaa eikä kultaakaan, vaan rauhaa päälle maan.

 

Luo köyhän niin kuin rikkahan saa, joulu ihana!

Pimeytehen maailman tuo taivaan valoa!

Sua halajan, sua odotan, sä Herra maan ja taivahan.

Nyt köyhän niin kuin rikkaan luo suloinen Joulus tuo!

 

Arto Lindberg
pormestari

Näytä kuva

TUNNISTEET: Arto Lindberg, Juhlat

0
1. marraskuuta 2017 14.35

Pormestarin ensimmäinen talousarvioesitys: Investoinnit, investoinnit ja investoinnit

Pormestarin ensimmäinen talousarvioesitys julkaistiin tänään. Talousarviossa investoinnit ovat korkealla tasolla, historiallisen suuret 40 miljoonaa euroa. Investoinnit painottuvat vahvasti kunnallistekniikan rakentamiseen, mikä luo pohjan tulevalle asunto- ja työpaikkarakentamiselle. Tähtäimessä on elinvoimainen kunta.

Kunnassa on suunnitteilla tai käynnissä myös useita koulujen perusparannus- ja uudisrakentamishankkeita. Osa näistä investoinneista liittyy sisäilmaongelmien ratkaisemiseen. Toukokuussa 2017 hyväksytyssä pormestariohjelmassa on sisäilmaongelmille asetettu nollatoleranssi. Kunnassa tullaan tekemään hartiavoimin töitä sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi.

Toisena talousarvion kärkenä ovat tietenkin nykyisten asukkaiden palvelut ja viihtyvyys - maan parhaimpiin lukeutuva varhaiskasvatus ja opetus, kunnan ulkopuolellakin tunnetut kulttuuripalvelut, viihtyisä elinympäristö ja niin edelleen. Yksi osatekijä sekä vetovoiman että asukkaiden viihtyvyyden kannalta on julkinen liikenne. Vuoden 2018 alusta kunta liittyy HSL-alueeseen ja pyrkii yhdessä HSL:n ja kuntalaisten kanssa parantamaan työmatkaliikennettä ja sisäistä liikennettä.

Tuusula haluaa kehittää palveluita ja toimintaa kuntalaisten kanssa. Osallisuus on päivän sana ja siihen on määrärahoja talousarviossa. Kyse on talousarvion momentin lisäksi kaiken toiminnan läpileikkaavasta toimintatapojen muutoksesta. Lopputuloksena on toivottavasti tyytyväisiä asukkaita ja kuntalaisten näköinen kunta. Kutsun sinut mukaan tekemään yhdessä uutta Tuusulaa!

Tervetuloa lukemaan pormestariblogia!

Arto Lindberg
Tuusulan pormestari

 

Tutustu pormestarin talousarvioesitykseen ja siitä julkaistuun tiedotteeseen täällä.

Näytä kuva

TUNNISTEET: Arto Lindberg, Talous